Tes-neuvottelukunta ja jaostot

Tes-neuvottelukunta
Kuntonen Veli-Matti, pj
Lähteenmäki Maarit
Rajavaara Toni
Rantamaa Erkki
Stenberg Tommi

Työympäristöjaosto
Hirvonen Riikka
Kaltakari Jyrki
Kortelainen Eija
Vaittinen Tuomas, pj
Valtonen Jarkko

Kansainvälinen jaosto
Kotinurmi Vesa
Kula Karol
Ryökäs Pekka
Wassholm Anne
Väyrynen Esa

Koulutusjaosto
Holma Janne
Jussila Tuuli
Siltala Jarkko
Valkeapää Terhi
Will Andreas

Nuorisojaosto
Kontu Niko, pj
Lahtelin Toni
Lukkala Olka
Ollinen Maiju
Raivio-Alanko Sanna

Tiedotusjaosto
Anttonen Pirjo-Riitta
Haapaniemi Mari, pj
Toivonen-Perttunen Tuija
Wallenius Anu
Väisänen Arja

Kesäpaikkatoimikunta
Heikkinen Aki
Sandberg Riitta
Vatka Ville, pj