Tes-neuvottelukunta ja jaostot

Tes-neuvottelukunta
Kuntonen Veli-Matti, pj
Lähteenmäki Maarit
Rajavaara Toni
Rantamaa Erkki
Stenberg Tommi

Työympäristöjaosto
Hirvonen Riikka
Kaltakari Jyrki
Kortelainen Eija
Vaittinen Tuomas, pj
Valtonen Jarkko

Kansainvälinen jaosto
Kula Karol
Ong-Huhtamäki Peggy
Ryökäs Pekka
Wassholm Anne
Väyrynen Esa

Koulutusjaosto
Holma Janne
Jussila Tuuli
Siltala Jarkko
Valkeapää Terhi
Will Andreas

Nuorisojaosto
Kontu Niko, pj
Lahtelin Toni
Lukkala Olka
Ollinen Maiju
Raivio-Alanko Sanna

Tiedotusjaosto
Anttonen Pirjo-Riitta
Haapaniemi Mari, pj
Toivonen-Perttunen Tuija
Wallenius Anu
Väisänen Arja

Kesäpaikkatoimikunta
Heikkinen Aki
Sandberg Riitta
Vatka Ville, pj